Sanace chrupu

Nezdravý stav chrupu domácích mazlíčků patří k důležitým zdravotním rizikům. Stav (nejen) chrupu kontrolujeme minimálně při preventivní prohlídce při očkování, proto je pro nás výsledek vyšetření provedeného jednou ročně na našem pracovišti nesmírně důležitý.

Pravidelně nečištěná dutina ústní obsahuje obvykle velké množství zubního plaku, který následkem mineralizace ztvrdne v tzv zubní kámen, na jehož povrchu se usazuje o to větší množství zubního plaku. V zubním plaku je obsaženo velké množství potencionálně patogenních mikroorganismů, kteří mohou způsobit závažné zdravotní obtíže - od opakovaných zánětů dutiny útní, dýchacího aprátu až po postižení srdečních chlopní vedoucích k srdečnímu selhávání. V neposlední řadě dochází vlivem zubního kamene k uvolnění závěsu zubů a formování váčků při jejich kořenech, což kromě ztráty zubu může vyústit ve vznik tzv oronasální nebo orofaciální píštěle - otvoru spojujícího dutinu ústní s dutinou nosní nebo podkožím pod okem, výjimečně dokonce může být ohrožena očnice a oko samotné. 

Sanaci chrupu na našem pracovišti provádíme v celkové anestezii. Po předoperačním vyšetření, které zahrnuje klinické vyšetření a volitelně také rozbor krve přímo v naší ordinaci, uvedeme pacienta do sedace nitrosvalovou aplikací. Dokud neusne, je žádoucí přítomnost jeho majitele. Následně je zajištěn žilní vstup katetrem, odebrány vzorky pro případné krevní analýzy, aplikována první dávka nitrožilní anestezie a zajištěny dýchací cesty tracheálním tubusem s nafukovací manžetou. Ta jednak zajišťuje bezpečné dýchání pacienta, mimo jiné ho také chrání před vdechnutím výplachových roztoků nebo kousků zubního kamene uvolněného ultrazvukovou sondou a rotačními nástroji. Pacient je obvykle připojen na infuzi zajišťující optimální hydrataci a krevní tlak, v chladnějším období je zajištěn teplotní komfort přikrývkou. 

Následný výkon probíhá na stomatologické a zobrazovací vyšetřovně. Pomocí výkoného, ale šetrného ultrazvukového přístroje s led osvětlením koncovky nástroje pro nejlepší vizualizaci pracovního pole odstraníme viditelný zubní kámen, následně vyšetříme každý jednotlivý zub z hlediska stavu parodontu gingivální kalibrovanou sondou a rozhodneme o jeho řešení. K tomu využíváme speciální náhlavní sadu dioptrických brýlí s led osvětlením, které nám jednak operační pole až 3,5 násobně zvětší, ale také chrání oči stomatologa před aerosolem plným bakterií. Zuby s mírnou parodontitidou po odstranění zubního kamene pouze vyleštíme silikonovým kotoučem na low speed hlavě naší kompresorové stomatologické věže IM3 de luxe. Zuby s parodontózou do 50% závěsu dočistíme v úrovni dásňového chobotu kyretou a vyleštíme. A zuby, které jsou zjevně uvolněné, mají parodontózu více než 50% stupně, mají odhalenou tzv. furkaci, nebo mají kazy nebo fraktury odhalující zubní dřeň, chirurgicky extrahujeme. Rány po extrakcích, které to potřebují, případně to tvar rány umožňuje obvykle zašijeme vstřebatelným monofilamentózním atraumatickým návlekem. Následně celou tlamku vypláchneme dentální sprchou a dezinfikujeme roztokem chlorhexidinu. Po očištění a osušení srsti na hlavě následně s použitím antidota proti sedativní injekci pacienta vzbudíme a zavoláme majiteli, že si pro svého mazlíčka může přijít. Pacient tak obvykle během 1 až 1,5 hodiny opět odchází zcela vzhůru a orientovaný. 

Jako příklad jsme vám nafotili rutinní sanaci dutiny ústní u pacienta se zubním kamenem střední intenzity, u kterého bylo ještě možné zachovat všechny zuby - viz fotogalerie.